Par mums

EIROEKSPERTS ir Jūsu uzticams partneris plašā pakalpojumu klāstā saistībā ar nekustamo īpašumu. Mūsu uzņēmums specializējas sekojošās jomās:

  • ēku un būvju tehniskās apsekošanas veikšana, t.sk. īpašuma patreizējā tehniskā stāvokļa noteikšanai;
  • īpašumam nodarīto zaudējumu novērtēšana;
  • būvniecības un finansiālās uzraudzības veikšana;
  • veikto ieguldījumu apstiprināšana

Mūsu uzņēmuma speciālisti, pateicoties iegūtai praktiskai pieredzei un uzkrātajām zināšanām, garantē profesionālus, kvalitatīvus, kā arī LR normatīviem aktiem un ētikas normām atbilstošus pakalpojumus.

EIROEKSPERTS speciālistiem ir profesionālās kvalifikācijas sertifikāti, kas dod tiesības nodarboties ēku būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību, ēku un būvju tehnisko apsekošanu.