Pasūtīt pakalpojumu

Vārds, uzvārds / Uzņēmuma nosaukums
Personas kods / PVN maksātāja Nr.
Adrese / Juridiskā adrese
Kontaktpersona
Tel.
Mob.tel.
Fax
E-pasts
Skype

 

Lūdzu veikt

ēkas (-u),

būves (-ju),

dzīvokļa (-ļu)

tehnisko apsekošanu saskaņā ar Latvijas Būvnormatīvu LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

Objekta adrese (adrese, kadastra Nr.)

 

Īpašnieks(-ce) vai nomnieks (-ce)

 

Apsekošanas iemesls:

Būvprojekta izstrādāšana

Bojājumu un postījumu apmēra noteikšanai pēc nelaimes gadījuma

Renovācijas darbu veikšana

Rekonstrukcijas vai renovācijas reālo būvapjomu apzināšana

Ekspertīze veiktajiem būvdarbiem