Viss par un ap novērtēšanu

Kas ir novērtēšana?
Kādu īpašumu var novērtēt?
Kādu vērtību var noteikt?
Kādām vajadzībām var veikt novērtēšanu?

Kas ir novērtēšana? 

Novērtēšana ir īpašuma vērtības noteikšana, izmantojot noteiktas aprēķinu metodes. Dzīvoklim, privātmājai, zemesgabalam, automašīnai, jahtai, tehnoloģiskai iekārtai, biroju ēkai, rūpnīcai, naftas pārstrādes terminālim, patentam un jebkuram citam īpašumam var noteikt vērtību. Latvijā īpašumu novērtēšana tiek veikta saskaņā ar Latvijas standartu Īpašumu vērtēšana LVS 401, kas ir izstrādāts, pamatojoties uz Starptautiskās īpašuma vērtēšanas standartu komitejas (SĪVSK) standartu „Vispārīgie jēdzieni un vērtēšanas principi”. Novērtēšanu regulē gan Latvijas nacionālo, gan ES un starptautiski tiesību akti.

Kādu īpašumu var novērtēt?

Ir iespējams veikt jebkura veida īpašuma novērtēšanu. Parasti īpašumus sadala pēc to veida:

  • nekustamais īpašums (dzīvokļi, privātmājas, zemesgabali, meži, komercobjekti, rūpniecības objekti u.c.);
  • kustamā manta (transportlīdzekļi, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums);
  • uzņēmējdarbība (bizness) un nemateriālie aktīvi.

Bez konkrēta īpašuma novērtēšanas, var veikt arī tā daļas, piemēram, nekustamā īpašuma domājamās vai reālās daļas, uzņēmuma akciju vai kapitāla daļas, kā arī tiesību, piemēram, nomas tiesību, novērtējumu.