Pakalpojumi

Eiroeksperts Grupas uzņēmums AGENTIA sniedz sekojošus pirkšanas/pārdošanas un attīstības konsultāciju pakalpojumus:Due diligence analīze

Komercīpašumu due diligence – juridiskā, ekonomiskā un tehniskā padziļinātā izpēte


Komercīpašumu attīstības stratēģijas, biznesa plānu izstrāde un konsultācijas

Pilns serviss, kā arī atsevišķi pakalpojumi labākā un efektīvākā izmantošanas veida apzināšanai un sasniegšanai


Nekustamo īpašumu un kapitāla daļu pārdošanas stratēģijas izstrāde un realizācija

Strukturēts pārdošanas process kā galvenais virzītājspēks un darījuma sekmīgas norises garants, iespējamo sinerģijas un stratēģijas vērtību apzināšana


Nekustamo īpašumu portfeļa izveide un apkalpošana

Portfeļa veidošana atbilstoši klienta veiktiem uzstādījumiem, izmantojot visus informācijas resursus un darījumu alternatīvas vēlamā rezultāta sasniegšanai


Investīciju piesaiste (stratēģiskie un finansu investori, fondi, bankas)

Materiāla sagatavošana un saziņa ar lēmuma pieņēmējiem finanšu un stratēģisko investoru lokā viņiem viegli uztveramā un pieņemamā formā, kas veicina pozitīva lēmuma pieņemšanu

 

Sīkāka informācija www.agentia.lv