Due dilligence analīze

Mūsu uzņēmums piedāvā Due dilligence analīzes pakalpojumus, veicot juridisko, finansu un tehnisko due dilligence analīzi. Due dilligence atšķiras no klasiskas novērtēšanas ar to, ka tiek veikta pienācīga un objektīva īpašuma izpēte pieprasītajā sfērā, bet netiek noteikta īpašuma vērtība.

Tehniskā due dilligence analīze var ietvert īpašuma tehniskā stāvokļa (patreizējā stāvokļa) noteikšanu, objekta faktiskā stāvokļa atbilstības celtniecības projektam izvērtējumu, nepieciešamā ieguldījuma apmēra objekta atjaunošanai, uzlabošanai aprēķinu utt.

Finansu due dilligence analīze ietver īpašuma ekonomisko rādītāju analīzi – ieņēmumu, izmaksu, rentabilitātes analīzi.

Juridiskā due dilligence parasti ietver īpašumtiesību dokumentu, nomas līgumu u.c. ar īpašumu saistītu juridisku dokumentu analīzi.

Pasūtīt pakalpojumu