Mantiskā ieguldījuma novērtēšana

EIROEKSPERTS ir iekļauts LR Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā visās vērtēšanas kategorijās.

EIROEKSPERTAM ir tiesības veikt visa veida ieguldījumu:

  • nekustamā īpašuma
  • tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma
  • transportlīdzekļu
  • lauksaimniecības tehnikas
  • intelektuālā īpašuma
  • uzņēmuma darbības (biznesa)
  • mežu
  • antikvāro, mākslas priekšmetu novērtēšanu saskaņā ar Komerclikuma prasībām.

Komerclikums nosaka, ka mantisko ieguldījumu novērtēšanu jāveic akciju sabiedrībām, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kā arī kooperatīvajām sabiedrībām.

Akciju sabiedrībām mantisko ieguldījumu novērtēšanu var veikt tikai eksperts, kurš iekļauts Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā ekspertu sarakstā.

Attiecībā uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību Komerclikums paredz izņēmumu, kad mantisko ieguldījumu novērtēšanu var veikt arī paši dibinātāji (dalībnieki pamatkapitāla palielināšanas gadījumā), t.i., ja mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 5700 eiro un mantiskie ieguldījumi kopā ir mazāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla. Pārējos gadījumos sabiedrībām ar ierobežotu atbildību mantisko ieguldījumu novērtēšanu var veikt tikai eksperts, kas ir iekļauts Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā ekspertu sarakstā.

24.07.2002. spēkā stājās grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā, kas paredz, ka arī kooperatīvajām sabiedrībām mantisko ieguldījumu varēs novērtēt un atzinumu sniegt vienīgi eksperts, kurš iekļauts Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā ekspertu sarakstā.

Vērtēšanas pakalpojumu cenas