Visa veida īpašuma novērtēšana

Eiroeksperts veic visa veida īpašuma novērtēšanu, jebkurš īpašums var tikt novērtēts.

Nekustamais īpašums:

 • dzīvoklis
 • nedzīvojamās telpas
 • individuālās apbūves gabals
 • dzīvojamā māja
 • īres māja, biroja u.c. komercēka
 • komercapbūves zemesgabals
 • lauksaimniecības un/vai meža zeme
 • rūpnieciskās apbūves objekts
 • u.c. nekustamā īpašuma objekti

Kustamā īpašuma:

 • transportlīdzeklis (autotransports, kuģis, lidmašīna)
 • biroja aprīkojums
 • tehnoloģiskā iekārta un aprīkojums
 • antikvārs priekšmets
 • u.c. kustamā manta

Bizness (uzņēmējdarbība):

 • viss bizness pilnībā vai tā daļa (akcija, kapitāla daļa)
 • attīstības projekts, rūpnīca, ražošana, veikals, uzņēmums u.c.

Bizness (uzņēmējdarbība):

 • koncesija, patents, licence
 • tiesības lietot tirdzniecības zīmi
 • programmnodrošinājums u.c.

EIROEKSPERTS vērtēšanas darbus pamatā veic, lai klients varētu iesniegt novērtējuma atskaiti kredītiestādē kredīta, ar vērtējamo īpašumu kā kredīta ķīlu, saņemšanai. Novērtējumu var veikt arī darījumu noslēgšanai - lai apzinātu īpašuma vērtību.

EIROEKSPERTS sadarbojas ar sekojošām kredītiestādēm (šīs kredītiestādes pieņem EIROEKSPERTA veiktos vērtējumus):

EIROEKSPERTS ir Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas asociētais biedrs un vērtēšanas darbus veic saskaņā ar LVS Īpašumu vērtēšanas standartiem, Eiropas un starptautiskiem vērtēšanas standartiem.

Vērtēšanas pakalpojumu cenas

Pasūtīt pakalpojumu