Par mums

Eiroeksperts veic:

Nekustāmā īpašuma

 • dzīvokļu
 • dzīvojamo māju
 • zemesgabalu
 • visa veida komercobjektu
 • visa veida rūpniecības objektu
 • lauksaimniecības un meža zemes

Kustāmās mantas

 • transportlīdzekļu
 • tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma

Uzņēmējdarbības (biznesa)

u.c. īpašuma novērtēšanu kredīta saņemšanai, mantiskā ieguldījuma apstiprināšanai (iesniegšanai LR UR), finanšu atskaites vajadzībām un citiem mērķiem

Due dilligence analīzes

Kas ir Eiroeksperts?

EIROEKSPERTS ir lielākais novērtēšanas uzņēmums Latvijā. Mūsu speciālisti veic īpašumu novērtēšanu kopš 1992. gada, pēdējo gadu laikā katru mēnesi tiek veikti ap 200 profesionālu un kvalitatīvu novērtējumu, EIROEKSPERTS GRUPAI sasniedzot bruto apgrozījumu vērtēšanas pakalpojumu sniegšanā vairāk kā 1 miljons Eiro gadā.

EIROEKSPERTS apvieno vairāk kā 40 augsti kvalificētu, Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas sertificētu vērtētāju un reģistrētu vērtētāju asistentu visās īpašuma vērtēšanas jomās – nekustamā īpašuma, kustamā īpašuma, antikvariāta, kā arī uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu novērtēšanā.

Atkarībā no darba uzdevuma EIROEKSPERTS novērtējumus veic saskaņā ar Latvijas (LVS 401:2013), Eiropas un starptautiskiem, kā arī RICS vērtēšanas standartiem.

EIROEKSPERTS ir saņēmis Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Kompetences sertifikātu nekustamā īpašuma novērtēšanai Nr. 1

Kāpēc izvēlēties tieši Eiroekspertu?

Personalitāte

EIROEKSPERTS ir viens no vadošajiem vērtēšanas uzņēmumiem Latvijā ar vairāk kā 12 gadu pieredzi. Mūsu speciālistu profesionālā kvalifikācija tiek regulāri celta, apmeklējot profesionālās apmācības kursus ASV un Krievijā (Maskavā un Sanktpēterburgā). Daudzi eksperti ir iesaistīti darbā Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijā, kā arī starptautiskās vērtētāju organizācijās.

EIROEKSPERTA valdes priekšsēdētājs Vilis Žuromskis ir Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs un Eiropas atzīts vērtētājs (Recognized European Valuer) - sertificēts atbilstoši TEGoVA (The European Group of Valuer's Associations) prasībām; EIROEKSPERTA valdes loceklis Artūrs Žuromskis ir ne tikai Latvijas Īpašumu vērtētāju asociāciajs sertificēts vērtētājs, bet arī RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) biedrs, MRICS - nekustamā īpašuma vērtēšanas speciālists.

Garantija

EIROEKSPERTS garantē objektivitāti un neatkarību.

EIROEKSPERTA vērtējumus akceptē lielākās Latvijas kredītiestādes.

Mūsu uzņēmums ir iekļauts LR Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā visās īpašumu vērtēšanas kategorijās, tai skaitā nekustamā īpašuma novērtēšanā, kustamā īpašuma novērtēšanā, uzņēmējdarbības (biznesa) un intelektuālā īpašuma novērtēšanā.

Pieredze

EIROEKSPERTS veic visa veida īpašumu novērtēšanu un specializējas rūpniecības un komercobjektu novērtēšanā. Ilgo darbības gadu garumā mūsu speciālistiem ir izveidojusies liela pieredze ne tikai dzīvokļu, dzīvojamo māju, biroja telpu, zemes gabalu, transporta līdzekļu, bet arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, privātmāju ciematu, biroja ēku, rūpnīcu, ostu, tehnoloģisko iekārtu un dažādu uzņēmējdarbību (biznesa), kā arī intelektuālā īpašuma un nemateriālo aktīvu novērtēšanā.

Mūsu uzņēmums īpašumu vērtēšanu veic ne tikai pēc privātpersonu un privātu uzņēmumu, bet arī pēc valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu pasūtījuma.

Uzticamība

Uz Eiroekspertu var paļauties – nav svarīgi, vai ir jāveic dzīvokļa, vai rūpnīcas novērtējums, nav svarīgi, vai objekts atrodas Rīgā, Baku vai Minhenē – mēs sniedzam pilnu pakalpojumu klāstu visā Latvijā, kā arī ārpus tās robežām.

Katra īpašuma veida novērtēšanai ir izveidota attiecīga vērtēšanas nodaļa - dzīvokļu un privātmāju novērtēšanas nodaļa, komercobjektu novērtēšanas nodaļa, kustamās mantas novērtēšanas nodaļa un biznesa novērtēšanas nodaļa. EIROEKSPERTS var klientiem piedāvāt profesionālus pakalpojumus visā Latvijā, pateicoties plašam filiāļu tīklam.

Cenu politika

Novērtēšanas izmaksas ir atkarīgas no darba apjoma, iesaistīto vērtētāju skaita un darba izpildes steidzamības. Standarta objektiem ir noteiktas tipveida cenas, ar kurām Jūs varat iepazīties mūsu mājas lapas sadaļā Cenu lapa, kā arī piezvanot uz biroju vai kādu no filiālēm.

Mūsu uzņēmuma cenās ir iekļautas visas ar novērtēšanu saistītās izmaksas – mūsu klientiem nav jāuztraucas par papildus izmaksām par objekta apsekošanu, atskaites sagatavošanu u.t.t.

Bez tam, pasūtot novērtēšanu EIROEKSPERTĀ, Jūs varat pieteikt papildus vērtējuma atskaites eksemplāru sagatavošanu, piemēram, iesniegšanai dažādās bankās, tādējādi ietaupot naudas līdzekļus, pretēji novērtējuma vienai bankai pasūtīšanai vienam vērtētājam un citai bankai citam.

Vērtētāji un citi eksperti

EIROEKSPERTS apvieno sekojošus speciālistus:

 • 12 sertificēti nekustamā īpašuma vērtētāji,
 • 4 sertificēti kustamās mantas vērtētāji,
 • 1 sertificēti uzņēmējdarbības (biznesa) vērtētāji,
 • 2 sertificēti eksperti ēku un būvju tehniskajā apsekošanā un būvuzraudzībā,
 • 12 nekustamā īpašuma vērtētāju asistenti,
 • 2 kustamās mantas vērtētāju asistenti.
 • 5 uzņēmējdarbības (biznesa) vērtētāja asistenti.

Visi EIROEKSPERTA vērtētāji ir Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas sertificēti eksperti ar lielu pieredzi vērtēšanas jomā.

Visu EIROEKSPERTA vērtētāju profesionālā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta par EUR 1'000’000.

EIROEKSPERTA vērtētāji regulāri papildina savas profesionālās zināšanas, piedaloties Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas rīkotos semināros, kā arī apmācības kursos ASV - Institute of Business Appraisers, un Krievijā - profesionālās vērtēšanas institūtā Maskavā un starpnozaru kvalifikācijas paaugstināšanas institūtā Sanktpēterburgā.