Par mums

 

EIROEKSPERTS ir viens no lielākajiem novērtēšanas konsultāciju uzņēmumiem Baltijā. Mūsu speciālisti veic īpašumu novērtēšanu kopš 1992. gada, pēdējo gadu laikā katru mēnesi tiek veikti ap 100 profesionālu un kvalitatīvu novērtējumu.

Mūsu uzņēmums apvieno vairāk kā 40 augsti kvalificētu, Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas sertificētu vērtētāju un reģistrētu vērtētāju asistentu visās īpašuma vērtēšanas jomās – nekustamā īpašuma, kustamās mantas, kā arī uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu novērtēšanā, kas ļauj mums piedāvāt pilnu novērtēšanas konsultāciju pakalpojumu klāstu, neatkarīgi no darba uzdevuma sarežģītības.

Atkarībā no darba uzdevuma un mērķa, mēs veicam novērtējumus saskaņā ar Latvijas (LVS 401:2013), Eiropas un starptautiskiem, kā arī RICS vērtēšanas standartiem.

Mūsu darbību uzrauga Latvijas Īpašumu vērtētātju asociācija un mūsu uzņēmums ir saņēmis Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Kompetences sertifikātu Nr. 1 nekustamā īpašuma, kustamās mantas un biznesa novērtēšanā.

Kvalifikācija

EIROEKSPERTS ir viens no vadošajiem vērtēšanas uzņēmumiem Latvijā ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. Mūsu speciālistu profesionālā kvalifikācija tiek regulāri celta, apmeklējot profesionālās apmācības kursus, t.sk. ASV. Daudzi eksperti ir iesaistīti darbā Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijā, kā arī starptautiskās vērtētāju organizācijās.

Uzņēmuma partneris Vilis Žuromskis ir Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs un Eiropas atzīts vērtētājs (Recognized European Valuer) - sertificēts atbilstoši Eiropas vērtētāju asociāciju grupas TEGoVA (The European Group of Valuer's Associations) prasībām.

Otrs uzņēmuma partneris Artūrs Žuromskis ir ne tikai Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas sertificēts vērtētājs un valdes loceklis, bet arī Eiropas atzīts vērtētājs, Karaliskā vērtētāju institūta RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) biedrs, MRICS - nekustamā īpašuma vērtēšanas speciālists, kā arī NACVA (National Association of Certified Valuators and Analysts, ASV) biedrs un CVA - sertificēts biznesa vērtēšanas vērtētājs.

EIROEKSPERTS apvieno sekojošus speciālistus:

  • 13 sertificēti nekustamā īpašuma vērtētāji,
  • 2 sertificēti kustamās mantas vērtētāji,
  • 3 sertificēti uzņēmējdarbības (biznesa) vērtētāji,
  • 2 sertificēti eksperti ēku un būvju tehniskajā apsekošanā un būvuzraudzībā,
  • 5 nekustamā īpašuma vērtētāju asistenti,
  • 2 kustamās mantas vērtētāju asistenti.
  • 5 uzņēmējdarbības (biznesa) vērtētāja asistenti.

Visi vērtētāji ir Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas sertificēti eksperti.

Visu vērtētāju profesionālā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta par EUR 500'000.

EIROEKSPERTA vērtētāji regulāri papildina savas profesionālās zināšanas, piedaloties Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas rīkotos semināros, kā arī apmācības kursos ASV.

Pieredze

EIROEKSPERTS veic visa veida īpašumu novērtēšanu un specializējas rūpniecības un komercobjektu novērtēšanā.

Ilgo darbības gadu garumā mūsu speciālistiem ir izveidojusies liela pieredze ne tikai mājokļu, biroja telpu, zemes gabalu, transporta līdzekļu, bet arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, privātmāju ciematu, biroja ēku, rūpnīcu, ostu, tehnoloģisko iekārtu un dažādu uzņēmējdarbību (biznesa), kā arī intelektuālā īpašuma un nemateriālo aktīvu novērtēšanā.

Mūsu uzņēmums īpašumu vērtēšanu veic gan pēc privātpersonu un privātu uzņēmumu, gan arī pēc valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu pasūtījuma.

Uzticamība

Mēs sniedzam pilnu novērtēšanas konsultāciju pakalpojumu klāstu visā Baltijā , kā arī ārpus tās robežām, nepieciešamības gadījumā piesaistot speciālistus - sadarbības partnerus no visas Eiropas.

Katra īpašuma veida novērtēšanai ir izveidota attiecīga vērtēšanas nodaļa - mājokļu novērtēšanas nodaļa, komercobjektu novērtēšanas nodaļa, kustamās mantas novērtēšanas nodaļa un biznesa novērtēšanas nodaļa. 

Mūsu vērtējumus akceptē lielākās Latvijas kredītiestādes.

Mūsu uzņēmums ir iekļauts LR Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā visās īpašumu vērtēšanas kategorijās, tai skaitā nekustamā īpašuma, kustamā īpašuma, uzņēmējdarbības (biznesa) un intelektuālā īpašuma novērtēšanā.