Konsultācijas

 

Eiroeksperts grupas uzņēmumi sniedz arī:

- ēku un būvju tehniskās ekspertīzes pakalpojumus;

- komercobjektu darījumu konsultācijas.

Ēku un būvju tehniskā ekspertīze

Mūsu uzņēmums specializējas sekojošās jomās:

  • ēku un būvju tehniskās apsekošanas veikšana, t.sk. īpašuma patreizējā tehniskā stāvokļa noteikšanai;
  • īpašumam nodarīto zaudējumu novērtēšana;
  • būvniecības un finansiālās uzraudzības veikšana;
  • veikto ieguldījumu apstiprināšana.

Mūsu uzņēmuma speciālisti, pateicoties iegūtai praktiskai pieredzei un uzkrātajām zināšanām, garantē profesionālus, kvalitatīvus, kā arī LR normatīviem aktiem un ētikas normām atbilstošus pakalpojumus.

Mūsu speciālistiem ir profesionālās kvalifikācijas sertifikāti, kas dod tiesības nodarboties ēku būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību, ēku un būvju tehnisko apsekošanu.

Komercobjektu darījumu konsultācijas

Eiroeksperts Grupas uzņēmums AGENTIA ir pilna servisa nekustamo īpašumu aģentūra, kuras darbības pamatvirziens ir rūpniecības un komercobjekti, kā arī attīstības projekti.

Mūsu pieeja darbam balstās uz Eiroeksperts Grupas pieredzi pēdējo 20 gadu laikā, starptautisku darījumu pieredzi, uzņēmumu iegādes un apvienošanas (M&A) kompetenci, zināšanām par reģiona tirgiem, objektiem un darījuma mehānismiem.

Optimāli objektu pētījumu, piedāvājuma, darījuma strukturēšanas un vadības risinājumi, kā arī saziņas process ar lēmuma pieņēmējiem ļauj sasniegt vēlamo mērķi ar maksimālu efektivitāti.

Mūsu speciālisti ir piedalījušies vairāk kā 500 nekustamo īpašumu attīstības, pirkšanas un pārdošanas darījumos, kā arī vairāk kā 100 kapitāla piesaistes, uzņēmumu iegādes un apvienošanas darījumos 10 gadu laikā.

Komercīpašumu attīstības stratēģijas, biznesa plānu izstrāde un konsultācijas

Pilns serviss, kā arī atsevišķi pakalpojumi labākā un efektīvākā izmantošanas veida apzināšanai un sasniegšanai.

Nekustamo īpašumu un kapitāla daļu pārdošanas stratēģijas izstrāde un realizācija

Strukturēts pārdošanas process kā galvenais virzītājspēks un darījuma sekmīgas norises garants, iespējamo sinerģijas un stratēģijas vērtību apzināšana.

Nekustamo īpašumu portfeļa izveide un apkalpošana

Portfeļa veidošana atbilstoši klienta veiktiem uzstādījumiem, izmantojot visus informācijas resursus un darījumu alternatīvas vēlamā rezultāta sasniegšanai.

Investīciju piesaiste (stratēģiskie un finansu investori, fondi, bankas)

Materiāla sagatavošana un saziņa ar lēmuma pieņēmējiem finanšu un stratēģisko investoru lokā viņiem viegli uztveramā un pieņemamā formā, kas veicina pozitīva lēmuma pieņemšanu.

Sīkāka informācija www.agentia.lv