Vērtēšanas pakalpojumu cenas

 

Tipveida, jeb standarta objektu novērtēšanai ir fiksētas cenas, savukārt nestandarta objektu novērtēšanas pakalpojumu cenas tiek noteiktas individuāli, ņemot vērā darba uzdevumu, pasūtījuma sarežģītību, steidzamību u.c. faktorus, pamatojoties uz viena eksperta darba stundas likmi sākot no EUR 50 + PVN.

Lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni +371 67365999 vai e-pastu info@eiroeksperts.lv lai saņemtu individuālu piedāvājumu mūsu sniegtajiem pakalpojumiem!

 

Standarta objektu novērtēšanas izcenojumi

Nr.
P.k.    

Pakalpojums

Maksa par pakalpojumu*

Darba izpildes 
termiņš*

1.

Dzīvokļa novērtēšana 

 Sākot no EUR 130 + PVN

sākot no 2 darba dienām

2.

Individuālās dzīvojamās mājas bez vai ar zemi novērtēšana 

Sākot no EUR 240 + PVN

sākot no 3 darba dienām

3.

Individuālās dzīvojamās apbūves zemesgabala novērtēšana

Sākot no EUR 220 + PVN

sākot no 3 darba dienām

4.

Komercobjektu novērtēšana

Sākot no EUR 600 + PVN

sākot no 5 darba dienām

 

*Cenām, samaksas kārtībai un pakalpojumu sniegšanas termiņiem ir informatīvs raksturs, tos nosaka uzņēmuma vadība un tie var tikt mainīti bez brīdinājuma.